Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345 i Norrby

Detaljplanen ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av tre envånings vinkelradhus.

Söderby huvudgård Söderby huvudgård Foto: Haninge kommun

Kommunstyrelsen har 2005-01-24 beslutat ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Söderby Huvudgård 2:345. Planavdelningen har tillsammans med Myresjöhus utrett förutsättningarna för detta.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 24 januari 2005
Samråd: 22 september - 13 oktober 2005
Antagande: 23 januari 2006
Laga kraft: 29 November 2007

Senast uppdaterad: 15 december 2022