Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Jordbro planprogram

Detaljplaneprogrammet berör de centrala delarna av Jordbro (f.d. Jordbromalmskolans lokaler, tillhörande infartsvägar, centrumanläggningen samt angränsande fastigheter).

Jordbro Jordbro Foto: Haninge kommun

Frågor som utreds i planprogrammet är bland annat bussförbindelse till Jordbro centrum, Moränvägens utformning, permanent kultur- och föreningshus, ny bostadsbebyggelse och utformning av centrum/affärslokaler.

Detaljplaneprogrammet utgör första steget i detaljplaneprocessen.

Detaljplanuppdraget för Jordbro centrum

Detaljplanuppdraget för Hurtigs park, del av Kalvsvik 16:1

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

PLANSKEDE

Program: 8 september 2014

Senast uppdaterad: 17 november 2023