Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Söderby 2:773 och 6:67

Från kontor till flerbostadshus. Kommunen ska arbeta fram en ny detaljplan för fastigheterna Söderby 2:773 och 6:67 i Brandbergen.

Haninge kommun Foto: Källa: Haninge kommun

Kommunen kommer att arbeta fram en detaljplan för fastigheterna Söderby 2:773 och 6:67. På planområdet, som ligger i Brandbergen, finns idag ett kontorshus.

Flerbostadshus 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus. 

Arbetet med fastigheterna är ett kommande projekt. När detaljplanearbetet drar igång kommer platsen förutsättningar utredas; bland annat väntas dagvatten- och bullerutredningar behöva göras. 

När det finns ett färdigt förslag till detaljplan går detaljplanen ut på samråd. Under samrådet går det att ta del av förslaget i sin helhet och inkomma med synpunkter.

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Kommande projekt

Det här är klart
Uppdrag: 10 december 2014

Det här är kvar
Samråd: 
Granskning: 
Antagande: 
Laga kraft: 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 3 februari 2023