Haninge arkitekturpris - rösta på din favorit

Fotograf: Haninge kommun

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm och är utsedd till en av åtta regionala stadskärnorna i länet. Vi bygger en ny stadskärna, en ny företagspark och en mängd nya bostäder. Genom Haninge arkitekturpris vill vi skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt, samt uppmärksamma god arkitektur i Haninge. Var med och rösta på din favorit.

Haninge arkitekturpris ett pris som delas ut till en byggnad, tillbyggnad eller offentlig plats. Nu har du möjlighet att rösta på någon av de nominerade. Vinnaren får utmärkelsen Haninge arkitekturpris 2017. Röstningen är öppen mellan den 1 juni och 15 september.

Röstningen är öppen - välkommen att rösta på någon av de nominerade:

  • Lillgården etapp 1
  • Fredrika Bremer yrkesgymnasium
  • Tungelsta station

Läs mer om de nominerade längre ned på sidan.

Haninge arkitekturpris - Röstning
Välj den du vill rösta på: Välj den du vill rösta på:

Tänk på att du endast kan rösta en gång. Välj din favorit och klicka sedan på skicka.

Lillgården etapp 1

Kategori: Nybyggnad
Byggherre: Turbinen
Arkitekt: Elisabet Elmertoft/Structor

Motivering:

Småskalig radhusbebyggelse som tar upp den svenska trähustraditionen och som knyter an till Tungelstas skala och material men också till idén om trädgårdsstad. Med en variation av enkla hustyper, fasaduttryck och färgsättning har man skapat en trivsam boendemiljö med intima gaturum i en nutida tappning av den svenska trästaden. Byggnaderna har fått en individuell färgsättning och ger en identitet till varje enskilt hus liksom området i stort. Området andas välkomnande och har en stor potential som trivsam stadsdel för både gammal och ung.

Fredrika Bremers yrkesgymnasium

Kategori: Tillbyggnad/nybyggnad
Byggherre: Tornberget
Arkitekt: Ludmilla Choumakova/Cedervall Arkitekter

Motivering:

Den nya delen av Fredrika Bremergymnasiet som innehåller yrkesutbildningarna ligger mellan den gamla skolan och Eskilsparken. Mellan den gamla och nya byggnaden skapas ett dynamiskt rum som också kopplas bort mot parken och upp mot Dalarövägen. Det nya huset med fasad av Cortenstål och lärkträ har en fin detaljering som också följer med in i skolans interiörer. En distinkt byggnad som vågar ta plats och visa sin viktiga roll i sammhällsbyggandet.

Tungelsta station

Kategori: Nybyggnad
Byggherre: TRV
Arkitekt: Torbjörn Gudmundsson WSP/Gudmundsson Arkitekter AB.

Motivering:

Tungelsta station är ett fint tillägg till ortens mest centrala plats som ger invånarna en trygg och modern stationsmiljö. Samtidigt bidrar den till att knyta ihop de norra och södra delarna. Det nya stationshuset passar in bra i miljön med sin eleganta lätthet och knyter an till både det gamla stationshuset genom sin gula kulör men även till Tungelstas tradition med växthus.

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2018