Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges webbkarta

I Haninge kommuns webbkarta finns information och belägenhet för detaljplaner, skolor, förskolor, äldreboenden, pågående vägarbeten med mera. Kartan går att använda på mobilen och det går att ladda ner delar av de geodata som finns i kartan. Referenssystem för geodata är sweref 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

Webbkarta

Initialt när webbkartan öppnas visas en bakgrundskarta. I webbkartan går det att lägga på information utifrån intresse. När information i kartan tänts så går det att klicka och få mer information som exempelvis kontaktuppgifter med mera. Det går även att byta bakgrundskarta.

Tomtkarta för utskrift

Tomtkartan redovisar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägkantslinjer, och höjdkurvor. Tomtkartan kan du använda som underlag för ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked samt till att söka vissa tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Mer information om Tomtkartan hittar du här.

Öppna Tomtkarta i nytt fönster

Karta med detaljplaner

Plankartan redovisar utbredningen för detaljplaner som vunnit laga kraft. Vid klick på ett område visas all dokumentation för planen som klickbara länkar. För att få fram dokumentet klicka på länken.

Position i karta

Senast uppdaterad: 3 juli 2024