Aktuellt

 • Detaljplanen för utveckling av södra Tungelsta har vunnit laga kraft

  27 januari 2021

  Detaljplaneförslaget för Tungelsta södra, del av Stav 1:38 antogs av kommunfullmäktige i Haninge kommun den 8 juni 2020. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena. Ingen ny överklagan har därefter skett och därmed vann detaljplanen laga kraft den 7 januari 2021.

 • Kraftigt snöfall och tunna isar

  25 januari 2021

  Under måndag den 25 januari råder det klass 1-varning för snöfall i Stockholms län, så var extra försiktig idag och tänk på att det kan vara halt. Vi vill också påminna om att det är svaga isar i länet just nu.

 • Aktuella förändringar i kommunens verksamheter

  22 januari 2021

  Nu öppnar vi vissa verksamheter utifrån regeringens beslut den 21 januari. Här är en samlad bild över anpassningen av våra verksamheter med anledning av coronapandemin. Anpassningarna av verksamheterna har genomförts i samråd med landets myndigheter och samverkande kommuner i Stockholms län. Tillsammans arbetar vi för att minska smittspridningen.

 • Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet fortsätter med växelvis distansundervisning

  22 januari 2021

  Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens justerade rekommendationer i veckan har Haninge kommuns gymnasieskolor beslutat bedriva växelvis distansundervisning, från och med måndag den 25 januari.

 • Vaccination sker i Haninge

  22 januari 2021

  Vaccinationer av prioriterad personal inom vård och omsorg är i full gång. Tisdagen den 19 januari var VaccinDirekt på plats i Haninge och delade ut den första av de två doser som ska tas.

 • Beslut om flexibel skolgång för högstadieskolor i Haninge förlängs

  20 januari 2021

  Grund- och förskolenämndens ordförande i Haninge kommun har idag, den 20 januari, beslutat om fortsatt flexibel skolgång för högstadieskolorna. Det förlängda beslutet gäller från och med den 25 januari till och med den 14 februari 2021 då undervisningen helt eller delvis bedrivs i form av fjärr- eller distansundervisning. Beslutet togs för att fortsatt ge möjlighet för skolorna att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället genom att undvika trängsel.

 • Fredrika Bremergymnasiet certifieras som motorbranschcollege

  19 januari 2021

  Fredrika Bremergymnasiet erbjuder sedan ett antal år tillbaka Fordons- och transportprogrammet med fyra inriktningar. Nu blir programmet certifierat inom motorbranschcollege, en certifiering som sätter skolan på kartan, stärker kopplingen till näringslivet och breddar vägen för programmets elever och deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

 • Omskyltning av kommunala parkeringsplatser

  19 januari 2021

  Under vintern och våren 2021 kommer kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda att skyltas om. Detta eftersom det införs en ny taxamodell för parkeringsavgifter. På de nya skyltarna kommer det tydligt att framgå vilken taxa som gäller för parkeringsplatsen. Detta i sin tur gör det lätt att se vilken parkeringsavgift som ska betalas.

 • Fortsatt tillfällig avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden

  18 januari 2021

  Med syfte att anpassa våra verksamheter för att förhindra en ökad smittspridning har äldrenämnden i Haninge kommun den 13 januari beslutat om fortsatt tillfällig avrådan från besök på kommuns egna vård- och omsorgsboenden.

 • Organiserad utomhusträning möjlig från 18 januari

  17 januari 2021

  Region Stockholms smittskyddsläkare har, i samråd med länets kommuner, upphävt den lokala restriktionen gällande organiserad utomhusträning. Från och med måndag den 18 januari kan Haninge kommun åter öppna för organiserad utomhusträning i mindre grupper. Förberedelser för detta har nu startats.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}