Aktuellt

 • Träning för dig som är 70+

  9 april 2020

  Det är viktigt att hålla igång med träningen. Våra hälsocoacher från kommunens träffpunkter har tagit fram filmer med träningsprogram anpassat till dig som senior.

 • Driver du företag i Haninge och behöver stöd?

  9 april 2020

  Det är många företagare som står inför stora förändringar till följd av situationen med coronaviruset. Alla branscher påverkas olika i denna situation därför har vi nu utökat möjlighet till företagsrådgivning över telefon.

 • Beslut att begränsa utförande av service- och omsorgsinsatser för personer som vistas tillfälligt i Haninge kommun

  6 april 2020

  Haninges vackra natur och skärgård lockar många gäster och många personer har sin sommarstuga i Haninges skärgård. Coronavirusets effekter på samhället i stort och i Haninge kommun är fortsatt hög och det finns risk för att det uppstår viss personalbrist i kommunens omsorgsverksamheter. För att kunna fortsätta att säkerställa en hög kvalité i verksamheten behöver vi minska sårbarheten och belastningen.

 • Så här jobbar vi för att stötta våra företagare i Haninge

  6 april 2020

  Coronaviruset smittspridning i samhället ger stora konsekvenser på vårt land men också på Haninge kommun. Ett område som påverkas kraftigt av smittspridningens följdeffekter är det lokala näringslivet och i förlängningen vår arbetsmarknad. Så här jobbar vi för att stötta våra företagare i Haninge.

 • Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med enklare vardagsärenden?

  6 april 2020

  Haninge kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge för att koordinera hjälpinsatser. Läs mer här hur du kan få hjälp!

 • Nyfiken på att bli familjehem eller kontaktfamilj?

  3 april 2020

  Om du vill veta mer om uppdragen som familjehem och kontaktfamilj är du välkommen till vår kommande informationsträff som vi denna gång arrangerar via ett digitalt möte. Detta gör vi för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

 • Skyddsutrustning i kommunens verksamheter

  3 april 2020

  Kommunens verksamheter hanterar flera utmaningar just nu och det finns konstaterade fall av sjukdomen covid-19. Här ger vi en aktuell bild av tillgången på skyddsmateriel i vår omsorg.

 • Grundskolan säkrar upp långsiktig kvalitet genom att införa distansundervisning

  2 april 2020

  Från och med tisdagen den 14 april inför Haninge kommun distansundervisning i samtliga kommunala grundskolor.

 • Påverkan på kommunens verksamheter

  31 mars 2020

  Haninge kommun arbetar med hanteringen av coronaviruset, bland annat med samverkan i regionen, samordnad kommunikation och med bemanningsplanering. Den här veckan går kommunen in i ett nytt läge, i och med att vi ser en påverkan på våra verksamheter.

 • Ny överenskommelse om antalet ledamöter

  27 mars 2020

  Nu har Haninges politiker i fullmäktige enats över partigränserna om hur beslutsfattandet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och andra styrelser ska bedrivas under den ökade smittrisken av Coronaviruset. Antalet mötesdeltagare ska minska och de som tillhör en riskgrupp ska kunna avstå från att delta samtidigt som beslutskapaciteten behålls.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}