Aktuellt

 • Välkommen på Skärgårdstinget 2019

  20 augusti 2019

  Välkommen till Skärgårdstinget lördagen den 31 augusti 2019 där skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, olika experter och politiker möts för att samtala om viktiga skärgårdsfrågor. Årets tema är vattenvägar och sjötransporter.

 • Tyck till om Höglundaparken

  19 augusti 2019

  Vi vill att alla som bor, arbetar och besöker Haninge trivs och använder våra parker. Nu är det Höglundaparken i Jordbro som står på tur att utveckla enligt vårt Nyfiken parkkoncept.

 • Familjecentralerna slås ihop

  19 augusti 2019

  De två familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen kommer att slås ihop för att bilda en större centralt belägen familjecentral. Det beslutade socialnämnden under sitt sammanträde den 18 juni. Precis som tidigare kommer familjecentralen att inrymma barnhälsovård, öppen förskola och kurator.

 • Renovering av bro i Jordbro försenas

  19 augusti 2019

  Den pågående renoveringen av bron vid Haninge golfhall blir klar först i mitten på oktober. Detta är med anledning av att det under renoveringen visat sig att bron var i sämre skick än väntat. Haninge kommun renoverar tätskiktet för att bibehålla brons livslängd.

 • Trygghet och studiero för barn och elever

  15 augusti 2019

  Vi vill ge ditt barn och alla andra elever på Haninges kommunala förskolor och skolor den kunskap de behöver för att de ska stå väl rustade för framtiden. För att lyckas behöver både vi och du som vårdnadshavare ta ansvar. Vi har tagit fram informationsbroschyrer om samarbete, ansvar, trygghet och vad du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn ska klara sig bra i förskolan och skolan.

 • Dags för skolstart

  12 augusti 2019

  Välkommen till ett nytt läsår i Haninges kommunala skolor! Måndagen den 19 augusti börjar läsåret 2019/2020.

 • Ta chansen att utvecklas som förälder!

  5 augusti 2019

  Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en god och kärleksfull uppväxt.

 • Rekordmånga antagna till Fredrika Bremergymnasiet

  5 augusti 2019

  Nu när gymnasieantagningen är klar visar det sig att Fredrika Bremergymnasiet är den skola som tar in flest ungdomar inför höstterminen 2019. Den 22 juli hade 763 antagits till åk 1 enligt statistik från Gymnasieantagningen i Stockholms län, vilket är länets högsta notering. Dessutom står ytterligare 497 elever på reservlistan.

 • Eldningsförbudet hävs i Stockholms län

  5 augusti 2019

  Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att häva eldningsförbudet för Stockholms län. Eldningsförbudet slutar gälla kl 13.00 den 5 augusti.

 • Haninge kommun flaggar för alla människors lika värde

  1 augusti 2019

  Haninge är en öppen och välkomnande kommun och vi visar detta genom att hissa regnbågsflaggan i helgen för alla människors lika värde och rätt att älska och vara den man vill.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}