Aktuellt

 • Har du barn med autism eller asperger?

  20 augusti 2018

  Den 30 augusti startar vi upp en föräldracirkel för dig som har barn med autism eller asperger. Kom och träffa andra föräldrar som delar din situation. Under cirkeln utbyts erfarenheter och funderingar, tillsammans skapar vi ökad förståelse och hittar verktyg för att minska stressen i vardagen.

 • Dags för skolstart

  17 augusti 2018

  Välkommen till ett nytt läsår i Haninges kommunala skolor! Måndagen den 20 augusti börjar läsåret 2018/2019.

 • Utökade omsorgstider för dig som jobbar kväll, natt och helg

  16 augusti 2018

  Förskolan Aspen i centrala Handen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid vardagar mellan klockan 18.00–06.30. Nu utökas verksamheten och erbjuder omsorg även på helger, från fredag klockan 18.00 till måndag klockan 06.30.

 • Skolan viktig när Haninge blir barnrättskommun

  16 augusti 2018

  Haninge kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEF:s pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Hela kommunens organisation berörs, och förskole- och skolverksamheten är nu en av verksamheterna som lägger in en högre växel i arbetet.

 • Välkommen på Skärgårdstinget 2018

  15 augusti 2018

  Välkommen till skärgårdstinget på lördag den 18:e augusti där skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, olika experter och politiker möts för att samtala om viktiga skärgårdsfrågor.

 • Att tänka på inför investering i solceller och solfångare

  10 augusti 2018

  Från och med den 1 augusti är det lättare för ett flertal fastighetsägare att installera solfångare eller solcellspaneler för att få ned energianvändningen. Numera är solfångare eller solpaneler som ska monteras utanpå en byggnads fasad eller tak bygglovsbefriade – om de uppfyller vissa krav. Förenklingen gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader inom detaljplanelagt område.

 • Haninges badvatten håller högsta kvalité i år igen

  3 augusti 2018

  I och med sommarens extrema värme är det många som söker sig till Haninges fina badplatser och tre år i rad har vattenprover från baden visat utmärkta resultat och det ser bra ut även i år. Kommunen testar vattenkvalitén på ett tiotal bad var fjärde vecka under juni, juli och augusti för att säkerställa att det är säkert att bada.

 • Alla bassänger öppna på Höglundabadet

  24 juli 2018

  Den 24 juli öppnades den största bassängen på Höglundabadet i Jordbro efter en omfattande renovering. Sedan 2 juli har badets minsta och mellanbassänger varit öppna för allmänheten.

 • Extrem värme – skydda dig!

  16 juli 2018

  Hettan behåller greppet om landet och SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga temperaturer i Stockholmsområdet.

 • Brist på foder till boskap även i Haninge

  11 juli 2018

  Det varma vädret ser ut att fortsätta vilket gör att det finns en risk för akut brist på djurfoder. Haninge kommun har dialog med ett flertal bönder i kommunen. Kommunens egna markytor ses över för att se om det finns fler som är lämpliga för skörd.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}