Aktuellt

 • Många besökare och mycket glädje på äldremässan!

  11 oktober 2019

  Stort tack till alla er som besökte äldremässan den 10 oktober. Mässan präglades av glädje, gemenskap och nyfikenhet. Nyfikenhet både gällande kommunens service och tjänster men även för temat välfärdsteknik. Kerstin Feiler utsågs till vinnare i årets seniorinsats och mottog 15 000 kronor för sina insatser. Prisutdelare var Martin Strömvall (KD) ordförande i äldrenämnden och Eva Ingemarsdotri förvaltningschef för äldreförvaltningen.

 • Vattenläcka i södra Haninge är nu åtgärdad

  10 oktober 2019

  Den tidigare vattenläcka som drabbat södra Haninge är nu åtgärdad. Det är normalt vattentryck i vattenledningsnätet i Västerhaninge, Tungelsta, Krigslida, Årsta havsbad, Dalarö och Berga. Det kan förekomma missfärgat vatten, spola kallt vatten en stund så kommer det att försvinna.

 • Så arbetar vi med budgetprocessen

  9 oktober 2019

  Ibland får vi frågor om hur kommunen arbetar med budgetprocessen. Här samlar vi mer fakta för den som vill fördjupa sig i ämnet. Här kan du också läsa Haninge kommuns budget i dess helhet.

 • Årets stipendiater utsedda

  3 oktober 2019

  Onsdag 25 september 2019 delades utbildningsförvaltningens stipendium för mycket goda studieresultat i grundskolan ut till totalt 34 ungdomar.

 • Fler får heltid på äldreförvaltningen

  1 oktober 2019

  Haninge kommun erbjuder sedan mars 2017 flera yrkesgrupper heltidsanställningar. De yrkesgrupper som särskilt lyfts fram är stödassistenter/boendestödjare, undersköterskor och vårdbiträden samt fritidsledare. Detta ligger också i linje med det avtal som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Kollektivavtalet avser att genomföra heltid som norm för anställda inom Kommunals avtalsområde fram till maj 2021. Totalt har närmare 90 medarbetare i kommunen tackat ja till erbjudandet.

 • Prata med oss om trygghet

  1 oktober 2019

  Under hösten fortsätter lokalpolisen i Haninge och Haninge kommun de medborgardialoger om trygghet som påbörjades i våras. Första tillfället var på Haningedagen och Haninge gatufest den 14 september, nu fortsätter vi under oktober i Jordbro, Brandbergen och på äldremässan.

 • Haninge ökar 52 platser i företagsranking

  30 september 2019

  Haninge fortsätter det strategiska arbetet med ett förbättrat företagsklimat och kliver upp 52 placeringar till plats 109 i Sverige. Kommunen har sedan flera år arbetat förvaltningsövergripande för att öka servicen mot företag. Arbetet har lett till en ökad samverkan mellan förvaltningar som arbetar med olika frågor som berör näringslivet så som serveringstillstånd, bygglov och markupplåtelse.

 • Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

  30 september 2019

  Haninge kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Under oktober 2019 kommer utbildningsförvaltningen i Haninge kommun att påbörja kontrollen av inkomstuppgifterna som vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen lämnade för år 2017.

 • Vinnarna av pedagogiska priset 2019

  26 september 2019

  Grattis till alla duktiga och engagerade medarbetare i Haninges kommunala förskolor och skolor som vann det pedagogiska priset! Priserna delades ut på utbildningsförvaltningens strategidag som ägde rum på Ribbyskolan den 26 september.

 • Åbyparken nominerad till Årets Park 2019

  25 september 2019

  Åbyparken är med bland de nominerade till Elmia Park Inspira 2019 och har därmed chans att vinna Årets Park 2019. En expertjury har valt ut sju olika typer av parker från olika delar av Sverige. Bland de nominerade som har chans att vinna Årets Park 2019 finns Ryhovsparken i Jönköping, Nacksta Park i Sundsvall, Hedemora kyrkogård i Hedemora, Arvika stadspark i Arvika, Parken Kronan i Sävsjö samt Rosenlunds rosarium i Jönköping. Röstningen stänger torsdag kl 12.

 • {{item.Title}}

  {{item.LastModifiedString}}

  Kategorier: {{category.Title}}
  {{tag.Name}}