Avgifter för SoL- och LSS-insatser 2021

Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan förekomma för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Detta gäller för personer med funktionsnedsättning som har folkpension i form av helpension, hel ålderspension eller annan inkomst av motsvarande storlek. Kommunen kan också ta ut avgifter för matkostnader vid beslut om korttidsvistelse.

Maxtaxa

Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 170 kronor per månad.

Avgifter för insatser 

Avgifter för beviljade insatser enligt SoL

Avgifter för beviljade insatser enligt LSS

Förbehållsbelopp

Ett minimibelopp ska garantera att den enskilde har ett lägsta belopp för normala levnadsomkostnader.

Läs om förbehållsbelopp

Tillämpningsanvisningar 

Läs om villkoren för hur avgifterna tas ut.

Tillämpningsanvisningar

 

Autogiro

Om du vill anmäla en autogiroansökan till Haninge kommun kan du välja att skicka den elektroniskt med hjälp av e-legitimation eller skriva ut den och skicka in den portofritt till oss.

Autogiroansökan

kontakt

Postadress
Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2
08-606 70 00
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fax
08-606 80 69

Senast uppdaterad: 18 januari 2022