Avgifter för SoL- och LSS-insatser

Insatser till funktionshindrade är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan förekomma för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Detta gäller för personer med funktionsnedsättning som har folkpension i form av helpension, hel ålderspension eller annan inkomst av motsvarande storlek. Kommunen kan också ta ut avgifter för matkostnader vid beslut om korttidsvistelse.

Avgifter inom socialförvaltningen

Autogiro

Om du vill anmäla en autogiroansökan till Haninge kommun kan du välja att skicka den elektroniskt med hjälp av e-legitimation eller skriva ut den och skicka in den portofritt till oss.

Autogiroansökan

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 april 2019