Beviljade insatser enligt SoL

Här kan du läsa vilka kostnader som gäller för beviljade insatser enligt SoL 2022.

Bostad med särskild service: 2 170 kronor/månad
Vård, service, larm                                         
Gäller ej personer inom LSS-personkrets 1 och 2
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.

Särskilt boende (ej hyreskontrakt): 2 229 kronor/månad
Vård, service, larm
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.

Korttidsvård: 70 kronor/dygn
Vård, service, larm
Gäller ej personer inom LSS-personkrets 1 och 2 vård, service, larm

Avgift för logi HVB-hem eller stödboende: 2 229 kronor/månad

Avgift kost
Kost särskilt boende: 3 248 kronor/månad
Kost korttidsvård med mera: 109 kronor/dygn
Kost vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär (egenavgift): 80 kronor/dag

Dagverksamhet
Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris: 65 kronor/dag

Matdistribution i ordinärt boende
Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda.
Maten betalas enligt fastställt pris: 65 kronor/matlåda

Vård och omsorg i ordinärt boende inklusive servicelägenhet
Vård och omsorg: 556 kronor/månad
Gäller ej inom LSS-personkrets 1 och 2

Ledsagning enligt SoL: 430 kronor/ månad
Gäller ej personer med personer inom LSS-personkrets 1 och 2

Trygghetslarm: 218 kronor/månad

Serviceinsatser
Städning: 539 kronor/månad
Städning för makar eller sambor: 669 kronor/månad
Tvätt: 539 kronor/månad
Tvätt för makar eller sambor: 647 kronor/månad
Inköp, post, bankärenden ensamstående: 435 kronor/månad
Inköp, post, bankärenden för sammanboende: 540 kronor/månad
Självkostnad per timme: 324 kronor timme

Bårtransporter
Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022