Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kostnader insatser enligt SoL

Här kan du läsa vilka kostnader som gäller för beviljade insatser enligt SoL 2024.

Bostad med särskild service: 2 575 kronor/månad
Vård, service, larm                                         
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.

Särskilt boende (ej hyreskontrakt): 2 641 kronor/månad
Vård, service, larm
Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.

Korttidsvård: 76 kronor/dygn
Vård, service, larm
Avgift för logi HVB-hem eller stödboende: 2 423 kronor/månad

Avgift kost
Kost särskilt boende: 3 849 kronor/månad
Kost korttidsvård med mera: 129 kronor/dygn
Kost vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär (egenavgift): 83 kronor/dag

Dagverksamhet
Ingen avgift debiteras för verksamheten.
Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris: 70 kronor/dag

Matdistribution i ordinärt boende
Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda
Maten betalas enligt fastställt pris: 70 kronor/matlåda

Vård och omsorg i ordinärt boende inklusive servicelägenhet
Vård och omsorg: 658 kronor/månad

Serviceinsatser
Trygghetslarm: 258 kronor /månad
Ledsagning enligt SoL: 509 kronor/månad
Städning: 639 kronor/månad
Städning för makar eller sambor: 792 kronor/månad
Tvätt: 639 kronor/månad
Tvätt för makar eller sambor: 766 kronor/månad
Inköp, post, bankärenden ensamstående: 516 kronor/månad
Inköp, post, bankärenden för sammanboende: 640 kronor/månad
Självkostnad per timme: 384 kronor timme

Bårtransporter
Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.

Senast uppdaterad: 15 december 2023