Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kostnad insatser enligt LSS

Här kan du läsa om kostnader för beviljade insatser 2023

Avgift för boende enligt LSS för personer över 18 år
Vid insatser enligt LSS betalar den enskilde avtalad hyra samt sin egen kost om inte annat avtalats. Den enskilde har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag/ bostadstillägg.

Avgift för barn/ungdomsboende enligt LSS i åldern 0–17
Avgift för barn- och ungdomsboende baseras på föräldrarnas (och barnets) inkomst. Beräkning sker på blanketten "Beräkningsunderlag – Ersättning till kommun för placerat barn" enligt Kommunförbundets cirkulär 1999:135. Här gäller avgiften så länge barnet går i skolan.

Matavgift vid vistelse på hem för annan heldygnsvård (korttidshem)
Kommunen tar ut avgift för måltid vid vistelse på hem för annan heldygnsvård. Kostnaderna för mat delas upp på frukost, lunch och middag och är olika beroende på om personen fyllt 18 år. Heldag tre måltider: Frukost, lunch (eller matlåda). Avbokning ska göras senast klockan 12.00 dagen innan.

Åldersgruppen mellan 0 och 17 år  
Halvdag: 43 kronor
Heldag: 70 kronor

Åldersgruppen över 18 år              
Halvdag: 65 kronor
Heldag: 105 kronor

Avgifter för resor till/från kolloverksamhet
Avgift enligt taxa för riksfärdtjänst.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023