Förbehållsbelopp

Faktorer som påverkar förbehållsbeloppet:

 • ett minimibelopp som ska garantera att den enskilde har ett lägsta belopp för normala levnadsomkostnader
 • bostadskostnad
 • individuell prövning

Minimibelopp

Det är den summa som kan disponeras efter att skatt, bostadskostnad och avgiften till kommunen har betalats.

Över 65 år
Ensamstående: 5 653 kronor/månad
Makar och sambor: 4 707 kronor/månad/person

Under 65 år
Ensamstående: 6 218 kronor/månad
Makar och sambor: 5 178 kronor/månad/person

Minimibeloppet ska täcka kostnader för:

 • livsmedel, kläder, skor                  
 • fritid, hygien                                
 • hemförsäkring                          
 • tandvård                                 
 • resor                                        
 • läkemedel
 • hushållsel
 • dagstidning, telefon, TV-avgift
 • öppen hälso- och sjukvård
 • förbrukningsvaror
 • möbler, husgeråd

Senast uppdaterad: 18 januari 2022