Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samråd för nationella minoriteter

Alla nationella minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att vi har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas. Frågor som rör de fem nationella minoriteterna behandlar och bereds av samrådet för nationella minoriteter.

För att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande hålls samråd med de nationella minoriteterna fyra gånger per år.

Samråden är öppna för alla haningebor som identifierar sig som tillhörande någon av de fem nationella minoriteterna. På samråden diskuteras relevanta frågor som rör dessa fem grupper.

Samrådet är ett politisk beslutat rådgivande organ i kommunen, vars politiska representanter väljs varje ny mandatperiod för respektive parti. Samrådet har som uppgift att samordna verksamheten kring frågor som berör de nationella minoriteterna och som har med de nationella minoritetsspråken att göra.

Samråd för nationella minoriteter hette fram till den 31 maj 2023 Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde.

Läs mer om Haninge kommuns arbete med de nationella minoriteterna

Besök Haninge kommuns finska webbplats, haninge.se/suomeksi

Samrådets politiker

 • Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (ordförande)
 • Nicole Forslund (L)
 • Hans Andersson (KD)
 • Lars Christer Lundmark  (SD)
 • Marja Väisänen (S)
 • Eylem Sütcü (V)
 • Ata-Han Keskiner (C)

 

Mötestider 2024

Samrådet träffas normalt fyra gånger per år. På mötena är du som identifierar dig som tillhörande någon av de fem 

Samrådet träffas normalt fyra gånger per år. På mötena är du som identifierar dig som tillhörande någon av de fem nationella minoriteterna och bor i Haninge välkommen att ta upp egna frågor. Samråd nationella minoriteterna och bor i Haninge välkommen att ta upp egna frågor. Samrådsmötena äger rum kl. 17.00-19.00. 

 • 22 februari (sverigefinnar)
 • 16 maj (alla nationella minoriteter)
 • 19 september (sverigefinnar)
 • 28 november (romer)


Separat kallelse publiceras på Haninge kommuns hemsida inför respektive möte. Möteslokal meddelas i kallelsen.

Dialoggrupper med förvaltningar
Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, social- och äldreförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har utsett förvaltningskontakter för att ingå i dialoggrupper tillsammans med representanter från de nationella minoriteterna. Modellen gäller för samtliga fem nationella minoriteter. Dialog kan ske med respektive förvaltning eller förvaltningsgemensamt. Representanter från minoritetsgrupperna väljs inom respektive minoritet och i samarbete med minoritetssamordnare i kommunen.

Dialoger hålls minst två gånger per år i syfte att kartlägga viktiga frågor och behov hos minoritetsgrupperna och vad som bör prioriteras samt för att ge möjlighet till uppföljning av minoritetsarbetet.

Kontakt

Marie-Louise Ackalin
Minoritetssamordnare
marie-louise.ackalin@haninge.se

Martin von Pfaler
Finskspråkig webbredaktör
martin.vonpfaler@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 april 2024