Samrådet för finskt förvaltningsområde

Haninge är ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan du som vill, använda finska språket i din kontakt med kommunen.

Alla minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att vi har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.

Kommunens minoritetssamordnare

Kommunens minoritetssamordnare heter Sanna Rantamäki. Du hittar hennes kontaktuppgifter i boxen uppe till höger.

Samrådet

För att stärka den finska minoriteten och för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande ordnar förvaltningsområdet samrådsmöten fyra gånger per år. Information om när och var mötena hålls går att få på våra finska sidor (se länk nedan) samt att det annonseras på båda språken i lokaltidningen Mitti i Haninge.

Samrådsmötena är öppna för alla att diskutera relevanta frågor som rör den finska minoriteten. Haninge kommuns samråd har en politisk förankring vilket betyder att rådet inte bara är ett diskussionsforum utan även har beslutanderätt. Samrådsgruppens politiker är de som i slutändan fattar beslut i ärenden som rör kommunens finska förvaltningsområde.

Besök Haninge kommuns finska webbplats, haninge.se/suomeksi

Samrådsgruppens politiker

 • Petri Salonen (C) Ordförande
 • Marja Väisänen (S)
 • Hans Andersson (KD)
 • Nicole Forlsund (L)
 • Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
 • Göran Boström (SD)
 • Eylem Sutcu (V)

Mötestider 2021

Samrådet för finskt förvaltningsområde träffas fyra gånger per år. Ett av mötena är ett öppet möte, då även andra minoritetsrepresentanter är välkomna att ta upp egna frågor.
Samrådsmötena äger rum kl. 17.00-19.00. 

 • 18 februari
 • 6 maj
 • 16 september
 • 18 november

Kontakt

Sanna Rantamäki
Minoritetssamordnare
08-606 88 73
sanna.rantamaki@haninge.se

Lämna meddelanden på röstbrevlådan
08- 606 80 07

Senast uppdaterad: 22 mars 2021