Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (samtliga varieteter av språken) är erkända som nationella minoritetsspråk. Alla fem grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid och utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma kulturarvet.

Flaggor nationella minoriteter Svenska nationella minoriteters flaggor. Foto: Mina bibliotek

Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter som skyddas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, Skollagen, Socialtjänstlagen och Språklagen. Bland annat har du rätt till information om dina rättigheter, du ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet samt stöd för att behålla och utöva ditt språk och din kultur. Barn och ungas utveckling av sin minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Välkommen på samråd

Politiker och tjänstepersoner från Haninge kommun har öppna samråd och dialogmöten med representanter från minoritetsgrupperna i frågor som berör dem. Har du frågor, synpunkter eller idéer kontakta minoritetssamordnaren eller samordnaren för romsk inkludering. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Läs mer om samråd och dialoger

Minoritetspolitiskt program

Haninge kommun beslutade i december 2020 att anta ett minoritetspolitiskt program som ger en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. 

Besök Haninge kommuns finska webbplats

Besök Haninge kommuns romska webbplats

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Grundutbildning i minoritetslagstiftning  

Kontakt

Marie-Louise Ackalin
Minoritetssamordnare
08-606 86 25
marie-louise.ackalin@haninge.se

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 november 2023