Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (samtliga varieteter av språken) är erkända som nationella minoritetsspråk. Alla fem grupper har funnit i Sverige under mycket lång tid och utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma kulturarvet.

Bild: Minabibliotek.se

Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter som skyddas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, Skollagen, Socialtjänstlagen och Språklagen. Bland annat har du rätt till information om dina rättigheter, du ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet samt stöd i att behålla och utöva ditt språk och din kultur. Barn och ungas utveckling av sin minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Politiker och tjänstepersoner från Haninge kommun har öppna samråd och dialogmöten med representanter från minoritetsgrupperna i frågor som berör dem. Har du frågor, synpunkter eller idéer kontakta minoritetsstrategen eller samordnaren för romsk inkludering. Kontaktuppgifter hittar du i boxen till höger.

Läs mer om samråd och dialoger

Minoritetspolitiskt program

Haninge kommun beslutade den 14 december 2020 att anta ett minoritetspolitiskt program som ger en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. 

Besök Haninge kommuns finska webbplats

Besök Haninge kommuns romska webbplats

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt

Sanna Rantamäki
Minoritetsstrateg
08-606 88 73
sanna.rantamaki@haninge.se

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2022