Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommuns funktionshinderråd

Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och kommunen. Det består av politiker, tjänstemän och funktionshinderorganisationer.

Läs funktionshinderrådets regler

Mötestider 2024

Datum: Onsdag 6 mars
Tid: 16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Kulturhuset Handen, lokal auditoriet 

Datum: Onsdag 15 maj
Tid: 16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Kulturhuset Handen, lokal auditoriet 

Datum: Onsdag 25 september 
Tid: 16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Kulturhuset Handen, lokal auditoriet 

Datum: Onsdag 11 december
Tid: 16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Kulturhuset Handen, kulturrum 1

Kontakt

Sedat Dogru (M)
Socialnämndens ordförande

Jenny Mårtensson
Sekreterare social- och äldreförvaltningen
08-606 86 58
jenny.martensson@haninge.se

Mötesanteckningar

Önskar du ta del av Haninge kommuns funktionshinderråds mötesanteckning?

Skicka ett mail eller ring på nedanstående kontaktuppgifter.

 

Mail: jenny.martensson@haninge.se.  

Tfn: 08-606 86 58

funktionshinderorganisationer

Attention Haninge-Tyresö

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

Hjärt-Lungfonden

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Neuroförbundet Haninge-Tyresö (NHR)

Personskadeförbundet

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet Trafik- och polioskadade

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades riksförbund (SRF)

Strokeförbundet

Senast uppdaterad: 23 januari 2024