Haninge kommuns funktionshinderråd

Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och kommunen. Det består av politiker, tjänstemän och funktionshinderorganisationer.

Mötestider 2021

Observera att plats för kommande sammanträden kan komma att ändras till digitala sammanträden med anledning av Covid-19

Datum: 8 december
Tid: Kl: 17.00-19.00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl.16.30)
Plats: Skärgårdssalen, entréplan, Haninge kommunhus

 

funktionshinderorganisationer

Attention Haninge-Tyresö

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

Hjärt-Lungfonden

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Neuroförbundet Haninge-Tyresö (NHR)

Personskadeförbundet

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet Trafik- och polioskadade

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades riksförbund (SRF)

Strokeförbundet

Senast uppdaterad: 29 september 2021