Organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Vacker blomsteräng där Haninge kommuns hus skymtas i bakgrunden Foto: Tomas Södergren

Kommunens organisationsschema

Organisation_Haninge_kommun_800x450.jpg

Copyright: Haninge kommun

Haninge kommun organisationsschema (större bild).

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020