Organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Vacker blomsteräng där Haninge kommuns hus skymtas i bakgrunden Foto: Tomas Södergren

Senast uppdaterad: 4 januari 2023