Organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Vacker blomsteräng där Haninge kommuns hus skymtas i bakgrunden Foto: Tomas Södergren

Kommunens organisationsschema

 

Organisationsträd med  Haninge kommuns nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.Foto: Haninge kommun

Senast uppdaterad: 14 september 2021