Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bolag och förbund

Vissa verksamhetsområden inom kommunen har placerats i bolag eller förbund. Här nedan ser du vilka dessa är och vad de ansvarar för.

Bolag

Haninge kommun Holding AB

Bolagets syfte är att äga och förvalta aktierna i Haninge Bostäder AB och Tornberget Fastighetsförvaltning AB.

Haninge Bostäder AB

Bolaget är Haninges kommunala bostadsföretag och förvaltar kommunens bostäder.

haningebostader.se

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Bolaget äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler, skolor, förskolor, äldreboende, omsorgsboende, bibliotek, fritidsgårdar med mera.

Tornberget

SRV återvinning AB

Bolaget sköter insamling och hantering av hushållssopor i Haninge och även fyra andra södertörnskommuner (Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

srvatervinning.se


Förbund

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundet finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Denna samverkan ska även förhindra att människor hamnar i en "rundgång" mellan olika myndigheter.

samordningsforbundethaninge.se

Södertörns brandförsvarsförbund

Förbundet ansvarar för räddningstjänsten Haninge och de övriga södertörnskommunerna (Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö).

sbff.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förbundets bedriver tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen på uppdrag av de tre södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

smohf.se

Tyresåns vattenvårdsförbund

Förbundet tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar om Tyresån. Målet är att Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet i området. Medlemmar är de sex kommunerna i avrinningsområdet; Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och Nacka, samt Stockholm Vatten och Länsstyrelsen i Stockholms län.

tyresan.se

Senast uppdaterad: 9 februari 2023