Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige väljer förtroendevalda till kommunstyrelse och nämnder. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar och är kommunens ledande politiska organ. Nämnderna ansvarar i sin tur för olika verksamhetsområden.

Sven Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Foto: Fredrik Hjerling

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen har också uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Alla förslag och yttranden från andra nämnder och styrelser behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige. Nämnderna har ansvar för olika verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens och nämndernas respektive ansvarsområden anges i Reglementen för kommunstyrelse och övriga nämnder i Haninge kommun.

Här kan du hitta information om förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Anna Guteland, kommun- och nämndsekreterare
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Kommunstyrelsen
Malin Westman, kommunsekreterare
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Barn- och förskolenämnden
Camilla Schön Öhrman, nämndsekreterare
08-606 51 44
camilla.schonohrman@haninge.se

Grundskolenämnden
Camilla Schön Öhrman, nämndsekreterare
08-606 51 44
camilla.schonohrman@haninge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Agnes Bergman Sundkvist, nämndsekreterare
08-606 90 29
agnes.sundkvist@haninge.se

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden
Agnes Bergman Sundkvist, nämndsekreterare
08-606 90 29
agnes.sundkvist@haninge.se

Socialnämnden
Sara Jansson, nämndsekreterare
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Anna Guteland, kommun- och nämndsekreterare
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Jerker Bohman, nämndsekreterare
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se 

Södertörns överförmyndarnämnd
Ulrika Eriksson, nämndsekreterare
08-606 77 36
ulrika.eriksson@haninge.se

Valnämnden
Fredrika Forslund, valsamordnare
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Äldrenämnden
Sara Jansson, nämndsekreterare
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2023