Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige väljer förtroendevalda till kommunstyrelse och nämnder. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar och är kommunens ledande politiska organ. Nämnderna ansvarar i sin tur för olika verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen har också uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Alla förslag och yttranden från andra nämnder och styrelser behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige. Nämnderna har ansvar för olika verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens och nämndernas respektive ansvarsområden anges i Reglementen för kommunstyrelse och övriga nämnder i Haninge kommun.

Här kan du hitta information om förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder.

Kontakt

För kontakt med verksamheterna kan du antingen ringa kommunens växel eller mejla till verksamheternas funktionsbrevlådor, som dagligen bevakas av registratorer. Växeln respektive registrator kopplar sedan ihop dig med rätt person.

Växeln
08-606 70 00

Kommunstyrelseförvaltningen
haningekommun@haninge.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturfritid@haninge.se

Social- och äldreförvaltningen
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
stadsbyggnad@haninge.se

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 maj 2023