Haninge kommuns pensionärsråd

Haninge kommuns pensionärsråd (HKP) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen.

Pensionärsorganisationerna kan i det här rådet diskutera kommunens äldrepolitik, få senaste nytt i viktiga frågor som berör äldre, men också ge förslag till förbättring/förändring.

Läs pensionärsrådets reglemente

Mötestider 2022

Observera att plats för kommande sammanträden kan komma att ändras till digitala sammanträden med anledning av Covid-19

Datum: Torsdag 12 maj
Tid: Kl:16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Skärgårdssalen, entréplan, Rudsjöterrassen 2 

Datum: Torsdag 15 september (gemensamt sammanträde med HKF)
Tid: Kl:16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Skärgårdssalen, entréplan, Rudsjöterrassen 2

Datum: Torsdag 8 december
Tid: Kl:16:00-18:00 (fika serveras i anslutning till lokalen från kl:15:30)
Plats: Skärgårdssalen, entréplan, Rudsjöterrassen 2 

MÖTESANTECKNINGAR
Önskar du ta del av Haninge kommuns funktionshinderråds mötesanteckning?Skicka ett mail eller ring på nedanstående kontaktuppgifter.

Mail: jenny.martensson@haninge.se.  

Tfn: 08-606 86 58

Senast uppdaterad: 28 mars 2022