Rådgivande organ

I Haninge kommun finns fyra råd och en beredning. I dessa sitter förtroendevalda politiker.

Haninge kommuns funktionshinderråd

Ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen.

Läs om Haninge kommuns funktionshinderråd

Haninge kommuns pensionärsråd

Rådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen.

Läs om Haninge kommuns pensionärsråd

Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

Sverigefinländare i Haninge diskuterar frågor som rör dem; till exempel barnomsorg och äldreomsorg på finska, kulturfrågor och annat som minoritetsrepresentanter vill driva.

Läs om Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har till syfte att lyfta ungas röster och öka deras kunskap om kommunen samt låta kommunpolitikerna ta del av ungdomars unika perspektiv och behov.

Läs om Ungdomsrådet

Senast uppdaterad: 10 juni 2021