Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - dess "riksdag". Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. I Haninge kommun har kommunfullmäktige 61 ledamöter.

Diagram över mandatfördelning.

Vad bestämmer kommunfullmäktige om?

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, det gäller bland annat:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevision. 

Sammanträdena annonseras i det lokala annonsbladet Mitt i Haninge, samt finns att ta del av på kommunens digitala anslagstavla.

Digital anslagstavla

Se kommunfullmäktiges sammanträden live eller i efterhand

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i Radio Haninge

Kontakt

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Ordförande i kommunfullmäktige
marietta.de.pourbaix-lundin@haninge.se

Anna Guteland
Sekreterare i kommunfullmäktige
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Fler kontaktuppgifter med mera i förtroendemannaregistret

Ledamöter i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 19 december 2022