Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - dess "riksdag". Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. I Haninge kommun har kommunfullmäktige 61 ledamöter.

Diagram över mandatfördelning.

Vad bestämmer kommunfullmäktige om?

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, det gäller bland annat:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevision. 

Sammanträdena annonseras i det lokala annonsbladet Mitt i Haninge, samt finns att ta del av på kommunens digitala anslagstavla.

Digital anslagstavla

Se kommunfullmäktiges sammanträden live eller i efterhand

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i Radio Haninge

Kontakt

Marietta de Pourbaix-Lundin (M). Foto: Fredrik Hjerling

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Ordförande i kommunfullmäktige
marietta.de.pourbaix-lundin@haninge.se

Fler kontaktuppgifter med mera i förtroendemannaregistret

Ledamöter i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 12 april 2023