Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunledningen består av kommunalråd som tillhör Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Här hittar du även våra förtroendevalda.

Kommunledning

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i grund- och förskolenämnden

Tobias Hammarberg (L)

Kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Petri Salonen (C)

Kommunalråd och 1:e vice ordförande i socialnämnden

Jens Davidson (KD)

Kommunalråd och ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Göran Svensson (S)

Kommunalråd och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Maria Fägersten (S)

Opposition

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M)

Kommunledningens kansli

Till sin hjälp har kommunledningen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Måns Gustafsson (S)
Kanslichef 
08-606 71 69
mans.gustafsson@haninge.se

Martin Persson (S)
Politisk sekreterare
08-606 70 48
martin.persson@haninge.se

Vakant (S)
Politisk sekreterare

Vakant (S)
Politisk sekreterare

Adam Simonsson (L)
Politisk sekreterare
adam.simonsson@haninge.se 

Andreas Seinegård (C)
Politisk sekreterare
08-606 92 12
andreas.seinegard@haninge.se

Victoria Barrsäter (C)
Politisk sekreterare
08-606 96 46
victoria.barrsater@haninge.se

Stefan Sarmes (KD)
Politisk sekreterare
08-606 53 51
Stefan.sarmes@haninge.se

Ida Appelberg (KD)
Politisk sekreterare
08-606 53 38
ida.appelberg@haninge.se

Oppositionskansli

Till sin hjälp har oppositionen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Johannes Thernström (M)
Politisk sekreterare
08-606 78 20
johannes.thernstrom@haninge.se

Ludvig Berggren (M)
Politisk sekreterare
08-606 50 59
ludvig.berggren@haninge.se

Susanna Bergström (MP)
Politisk sekreterare
susanna.bergstrom@haninge.se

Christian Delhage (SD)
Politisk sekreterare
08-606 96 35
christian.delhage@haninge.se

Patrik Olofsson (V)
Politisk sekreterare
08-606 47 58
patrik.olofsson@haninge.se

Tony Nicander (V)
Politisk sekreterare
tony.nicander@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juli 2022