Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

VA-förnyelse Backvägen/Enkelvägen i Lillgården

2023-01-16– våren 2024: VA-avdelningen utför genom entreprenör Craftor AB ledningsförnyelse i området. Arbetet beräknas pågå ca 6 månader.

Fastigheter berörda av ledningsförnyelse

Uppdatering 2024-04-17
Återställningsarbeten på Backvägen påbörjas under vecka 17. Följ skyltanvisningar angående när gatan behöver vara utrymd och p-förbud gäller. Återställningsarbeten blir klara i slutet på maj.


Uppdatering 2023-12-27

Vi närmar oss årsskifte och målet är att få schakten i Backvägen samt korsningen mot Enkelvägen igenfyllt vilket innebär att Backvägen kommer att vara helt öppen i båda riktningarna. Inga infarter till fastigheter kommer att störas.

Det som återstår är schakterna för serviser och inkoppling av dessa kommer att påbörjas så fort vattenproverna är godkända under vecka 2, 2024.

Därefter återstår arbeten med återställning samt asfaltering . Då arbetet är väderberoende startar det så snart tjälen gått ur marken, troligtvis i april.


Uppdatering 2023-09-21

Arbetena har blivit mer tidskrävande än beräknat och kommer att pågå till slutet av december 2023.

På Enkelvägen har schaktarbetena avslutats och det som nu återstår är återställning inför asfalteringsjobb som kommer att ske inom två veckor.

En betydande orsak till förseningen är att bergförekomsten är mycket större än beräknat på Backvägen och de djupa schakterna med begränsat utrymme gör det svårt att skydda, täcka bergbotten för sprängning. I stället är en annan metod vald för losshållning av berg och det är genom spräckning vilket även är skonsammare för omgivningen. Däremot innebär det att arbetena tar mer tid.

Backvägen kommer att vara återvändsgata vid schakterna och boende som direkt blir berörda kommer fortlöpande att informeras.


Uppdatering 2023-06-22

Arbetet beräknas pågå till och med oktober. Fördröjningen beror på oförutsedda markförhållanden.

Tyvärr är många av arbetets delar störande för omgivningen, och kanske framför allt under sommarens ledighet. Vi tackar för ert tålamod och gör vårt yttersta för att planera arbetet så att det blir tidseffektivt men med hänsyn till ljudnivån under morgnarna.


Arbetet är indelat i etapper om ca 25-50 meter där schaktning utförs. Det innebär att berörda fastigheter endast drabbas kortare perioder. Inför varje schakt informeras boende för lösning av bilhantering och allt övrigt vid just den schakten.

Vägarna blir inte avstängda utan det blir återvändsgata vi schakten och blir bara en schakt i taget på respektive gata.

Senast uppdaterad: 17 april 2024