Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Gudö 3:21 med flera, Lillängsvägen

Området längs med Lillängsvägen ska förtätas med bebyggelse som ska präglas av de befintliga värdena och upplevas sammanhållet, varierande och tillgängligt

Foto: Haninge kommun

Kommunstyrelsen gav 2016-08-29 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för området längs med Lillängsvägen, Vendelsö. Denna detaljplaneprocess syftar till att fortsatt utreda och pröva lämplighet och förutsättningar för utökad bostadsbebyggelse på fastigheterna Gudö 3:21, 3:26, 3:40, 3:48, 3:49, 3:50, 3:52, 3:53, 3:89, 3:90, 3:172, 3:457, 3:458, 3:466, 4:1 samt Vendelsö 29:1 och 3:1714 och detaljplanen ska anpassas efter antaget detaljplaneprogram för Lillängsvägen samt de riktlinjer för bebyggelse som presenteras i Vendelsö utvecklingsprogram. Just nu utreds ett antal frågor innan det kan bli aktuellt med att detaljplanen går ut på samråd.

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: 29 augusti 2016

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2023