Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gudö 14:1 med flera Jägarvägen

Syftet med detaljplanen är att pröva en mindre del bostadsbebyggelse inom fastigheterna Gudö 14:1 och 3:132 längs Jägarvägen samt att säkra delar av ett sammanhängande grönstråk inom planområdet. Planen syftar också till att möjliggöra bostäder inom fastigheten Gudö 3:63.

Foto: Haninge kommun

Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 2016-02-01 §32 att arbeta fram en detaljplan för Gudö 14:1 och 3:132.

Fastigheten 3:63 ingick i ett tidigare detaljplaneuppdrag som kommunstyrelsen beslutade om 2015-09-28 §235. I samband med beslutet 2016-02-01 §32 ingick Gudö 3:63, 14:1 och 3:132 i samma detaljplan.

Tidplan för samråd i detaljplaneprocessen går i dagsläget ej att bedöma, då planen tillfälligt är pausad på begäran av kommunen. Återupptagande av planarbetet meddelas när beslut är fattat. 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående detaljplan, tillfälligt pausad

Det här är klart
Uppdrag: 1 februari 2016

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2023