Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Ribby 1:392, Ribby Gård

I södra Västerhaninge planeras för fler bostäder, nya förskolor och en förlängning av Ribby allé till Åkervägen. Arbetet med att ta fram en detaljplan är för närvarande vilande.

Planområdet består idag till största delen av jordbruks- och skogsmark. Här är tanken att området ska bebyggas med bostäder, service och två förskolor. Dessutom ska Ribby allé förlängas till Åkervägen och vidare mot Nynäsvägen. Längs Ribby allé ska en ny gång- och cykelväg byggas. På så sätt knyts olika delar av Västerhaninge ihop med varandra.

Planområdet ligger som närmast cirka 700 meter söder om Västerhaninge station. Området är väldigt fornlämningstätt och innehåller områden med höga naturvärden. Detta är frågor som planarbetet måste ta hänsyn till.

Just nu är planarbetet vilande då ett omfattade utredningsarbete på strategisk nivå behöver göras innan vidare planläggning. 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Planskede

Uppdrag: 26 januari 2015
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 17 mars 2022