Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Sundby 7:202

Detaljplanområdet omfattas av fastigheten Sundby 7:202 som är privatägd samt en del av Sundby 7:318 som ägs av kommunen. Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Detaljplan för Sundby 7:202 Foto: Haninge kommun

Enligt gällande detaljplan, B 178, antagen 1964, ligger en stor del av befintliga byggnaden på prickmark samt att en mindre del av byggnaden ligger utanför fastighetsgränsen. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att justera placeringen av fastighetens byggrätt och möjliggöra butiks- och serveringsverksamhet på fastigheten Sundby 7:202

Den 2 maj 2016, § 134 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för Sundby 7:202 som medger livsmedelsbutik och servering.

Under våren 2016 har arbete påbörjats med att ta fram en ny detaljplan för Sundby 7:202.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 2 maj 2016
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 7 juni 2022