Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dalarö avloppsreningsverk byggs ut

Haninge bygger ut Dalarö avloppsreningsverk. När projektet är klart kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som i dag. Dessutom tillkommer nya smarta, säkra och mer miljövänliga lösningar i och med utbyggnationen.

Dalarö avloppsreningsverk är beläget på Dalarö, nordost om Dalarö kanals mynning i Vadviken. Sedan 1980-talet har reningsverket använts för rening av avloppsvatten från Dalarö tätort. Avloppsreningsverket tar också emot vatten från delar av Smådalarö och Schweizerdalen. Nu har avloppsreningsverket nått sin maxkapacitet och behöver byggas ut för att fler ska kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp på Dalarö. 

Mer än dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som idag

Syftet med projektet är att möjliggöra expansion av Haninge kommun, genom att säkra avloppsvattenreningen på Dalarö fram till år 2050. När utbyggnaden är klar kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som idag. Många fler boende kommer då att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp året runt. Dessutom tillkommer nya smarta, säkra och mer miljövänliga lösningar med utbyggnationen av reningsverket. 

Tidplan

Arbete pågår från augusti 2023 till hösten 2025. Information om pågående och planerade arbeten kommer att uppdateras löpande under projektets gång. 

Planerade arbeten 2024-2025

  • Maj innebär ökad tung trafik, med bland annat betongbilar. Risk för buller och vägdamm längs med Smådalarövägen.
  • Juni planerar vi att börja med betongarbeten för hus ovan mark på den nya byggnaden samt väderskydd och taklyftning av den befintliga byggnaden.
  • December-mars 2025. Besiktning av nya byggnaden, efter det tas den i drift.

Planerade arbeten 2025

  • Januari/februari påbörjas ombyggnationen av den befintliga byggnaden. Parallellt med detta kommer vi att montera staket och grindar runt projektet.
  • Mars-maj startar arbetet med att plantera växter och asfaltera i området.
  • Juni/juli. Drifttagning av den befintliga byggnaden.
  • Hösten. Färdigställande av entreprenaden.

Mer information

Två män som står vid ett bord framför en husbil.Projektledare på Dalarö torg den 27 juni.Foto: Haninge kommun

Den 27 juni 2023 fanns representanter ifrån projektet på plats på Dalarö torg. Där gavs möjligheten att komma och ställa dina frågor och funderingar direkt till projektetgruppen.

Gemensamt första spadtag för Dalarö och Fors reningsverk

Den 21 september  2023 togs ett första symboliskt spadtag för utbyggnaden av både Dalarö och Fors avloppsreningsverk. Med de nya energieffektiva reningsverken möjliggör vi en fortsatt expansion av hela kommunen. 

Tre personer ståendes med varselkläder och bygghjälmar framför en grävskopa.Första spadtag för kommunens nya reningsverk. Kristian Hakala, senior projektägare för Fors och Dalarö, Martin Strömvall, stadsbyggnadsnämndens ordförande (KD), och Helene Hill, tf förvaltningsdirektör stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Kristian Hakala, senior projektägare för utbyggnad av Dalarö och Fors ARV

E-post: kristian.hakala@haninge.se

08-606 71 79

Oskar Johansson, projektledare utbyggnad Dalarö ARV

oskar.johansson@haninge.se

 

 

Senast uppdaterad: 7 maj 2024