Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Dalarö 7:1

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2021. Reningsverket kommer detaljprojekteras och ombyggnad kommer påbörjas år 2023. Just nu pågår samråd för miljöprövning för utbyggnad av Dalarö ARV.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2021. 

 

 

 

PLANSKEDE

Planuppdrag: 21 oktober 2019
Samråd: 19 november - 10 december 2020
Granskning: 15 mars - 12 april
Antagande: 14 juni 2021
Laga kraft: 14 juli 2021

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022