Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Solsätra detaljplaneprogram

Detaljplaneprogrammet ska redovisa förutsättningar och utgångspunkter samt pröva den aktuella platsens lämplighet inför upprättande av detaljplan.

Genom att utreda konsekvenserna för närområdets vad gäller exempelvis trafik, vatten och avlopp, tillgång till grönområden och barnomsorg är planprogrammet samtidigt ett första steg i kommande planläggning av Hermanstorp.

Programmet behandlar ny bostadsbebyggelse på tidigare obebyggd öppen mark och föreslår cirka 100-140 nya bostäder samt en förskola och möjlighet tillkommersiell service, mindre handel café eller dylikt. Även bevarad naturmark och ny parkmark med vattendrag är viktiga element i planen.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 28 september 2009
Program: 23 april - 3 juni 2010

Senast uppdaterad: 23 november 2018