Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Söderbymalm 3:403, Dalarövägen-Runstensvägen

Ett bostadsområde med flerbostadshus i centrala Handen, föreslås bli förtätat med fler bostäder.

Söderbymalm 3:403, i Handen Söderbymalm 3:403, i Handen Foto: Haninge kommun

Söderbymalm 3:403 (Dalarövägen – Runstensvägen) förvaltas av Haninge Bostäder. De nya bostäderna, cirka 150 lägenheter, föreslås i 3-7 våningar i anslutning till gatorna huvudsakligen på nuvarande markparkering. Entréer sker både från gatu- och gårdssidan. I gatuplanet ges möjlighet till allmänna lokaler. Parkeringen, både för befintliga och nya bostäder, sker i garage under byggnaderna och gårdarna, längs gatorna och i mindre grupper på mark i kvarteret. Ett genomförande bedöms berika nuvarande bostadsmiljö genom tillskott av gröna ytor i kvarteret, men även nuvarande gatumiljö förbättras genom att nybebyggelsen gör gatan tydligare, innehållsrikare och bidrar till att dämpa hastigheten.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 11 juni 2014
Samråd: 
Utställning: 
Antagande: 
Laga kraft: 

Senast uppdaterad: 23 november 2018