Informationsmöten

Samfällighetens årsmöte i Fredrika Bremer 2016-04-20

Klicka på länken ovan för att se presentationen som kommunen använde på samfällighetens årsmöte.  


Etappmöte inför byggstart av etapp 4, 2014-10-21
På mötet presenterades mer detaljerad information om tidplan, anslutning, tekniska lösningar, LTA-enheterna och kostnader. Anteckningarna finns till tillgänglig i kolumnen till höger. 


Etappmöte inför byggstart av etapp 3, 2014-08-26
På mötet presenterades mer detaljerad information om tidplan, anslutning, tekniska lösningar, LTA-enheterna och kostnader. Anteckningarna finns till tillgänglig i kolumnen till höger. 


Etappmöte inför byggstart av etapp 1, 2013-12-11
På mötet presenterades mer detaljerad information om tidplan, anslutning, tekniska lösningar, LTA-enheterna och kostnader. Anteckningarna finns till tillgänglig i kolumnen till höger. 


Informationsmöte Årsta Havsbad, 2013-09-18
Mötet gick övergripande igenom tidplan och genomförande, den nya LTA-tekniken, VA-avgifter, bygglov, undantag för anslutning samt ROT-avdrag.

Kontakt för den här sidan: arstahavsbad@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 juni 2016