Ramsdalen

2017-01-01 13:10
Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga hushåll har tillgång till vatten.

2017-01-01 01:30

Under natten har en vattenläcka upptäcks vid Ramsdalsvägen 53. Vattenpost finns vid korsning Annebergsvägen/Ramsdalsvägen. Arbete för att reparera läckan påbörjas under söndag morgon och kommer att pågå under hela dagen.

Mellan Kvistvägen och Annebergsvägen är vattnet avstängt.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2019