Problem med översvämningar i Tungelsta,  Krigslida och Gudö

2017-10-26 10:55
Läget är stabilt och nivåerna i avloppssystemet har börjat sjunka. Den avhjälpande pumpinsatsen har avslutats. Personal är ute och kontrollerar nivåerna i ledningarna.

Om du blivit drabbad av en översvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadan. Det är ditt försäkringsbolags uppgift att utreda ärendet vidare. Självrisken betalas av kommunen om det är kommunens fel att skadan har uppkommit. Vi vill också att du så snart som möjligt felanmäler detta till kommunens VA-avdelning, Ange adress och datum (gärna ungefärligt klockslag). Beskriv händelsen. Hur kom vattnet in? Vilka åtgärder vidtog du? Skicka gärna med foton. Denna information är viktig i kommunens kommande utredningsarbete.

Meddela oss i första hand via e-post vatten@haninge.se eller telefon 08-606 8238 må-fr 09.00-11.30, 13.00-15.00.

Tungelsta station är åter öppen. 

2017-10-25
Med anledning av det senaste dygnets kraftiga regn har avloppsledningar i områdena runt Tungelsta station och Krigslida station blivit överbelastade. Vi har fått rapporter om att fastigheter i dessa områden har fått problem med översvämmade källarvåningar. Vi arbetar för fullt med att hålla nere nivåerna i avloppssystemet med hjälp av pumpar och läget har börjat stabiliseras.För mer trafikinformation avseende kollektivtrafiken besök:

sl.se

Vi återkommer med en uppdaterad lägesbild under torsdagen.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2019