Detaljplaneprogram för Arbottna 1:28

Arbottna Foto: Haninge kommun

Detaljplaneprogrammet syftar till att utreda och pröva den berörda fastighetens, Arbottna 1:28, lämplighet och förutsättningar för utökad bostads- och verksamhetsbebyggelse.

Kommunstyrelsen har den 26 november 2012, § 266, givit stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning i uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram för fastigheten Arbottna 1:28, där platsens förutsättningar för utökad bostads- och verksamhetsbebyggelse ska utredas. Ett detaljplaneprograms syfte är att, i ett tidigt skede, utreda platsens lämplighet inför upprättande av detaljplan.

Detaljplaneprogram

PLANSKEDE

Uppdrag: 26 november 2012
Programsamråd: 18 dec 2014 - 13 feb 2015
Antagande: 8 juni 2015

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018