Jordbro planprogram

Jordbro Fotograf: Haninge kommun

Detaljplaneprogrammet berör de centrala delarna av Jordbro (f.d. Jordbromalmskolans lokaler, tillhörande infartsvägar, centrumanläggningen samt angränsande fastigheter). Frågor som utreds i planprogrammet är bland annat bussförbindelse till Jordbro centrum, Moränvägens utformning, permanent kultur- och föreningshus, ny bostadsbebyggelse och utformning av centrum/affärslokaler.

Detaljplaneprogrammet utgör första steget i detaljplaneprocessen.

Läs om detaljplanuppdraget för jordbrocentrum här: Detaljplan för Jordbro centrum

 Läs mer om detaljplaneuppdraget för Hurtigs park här: Detaljplan för Hurtigs park, del av Kalvsvik 16:1

PLANSKEDE

Program: 8 september 2014

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 mars 2017