Ansök om lantmäteriförrättning via vår e-tjänst.

Tjänsten riktar sig till privatpersoner som ansöker om:

  • Avstyckning
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Sammanläggning

Detta kan du göra med e-tjänsten

För att göra en så korrekt ansökan som möjligt har du möjlighet att i e-tjänsten se över ditt egna fastighetsinnehav samt söka information om andra fastigheter.

Till hjälp finns en karttjänst som visar fastighetsgränser samt mät-och ritmöjligheter för att illustrera önskemål i ansökan på bästa sätt.

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du kan då:

  • Använda e-tjänsten
  • Signera din ansökan
  • Granska eventuella bifogade handlingar

Tjänsten innehåller även begreppsförklaringar som förekommer under en lantmäteriförrättning.

Kontakt för den här sidan: klm@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 maj 2019