Vega

Vega är beläget i Haninge kommuns nordvästra del. Vega har i dagsläget cirka 3 000 invånare, men det pågår ett stadsbyggnadsprojekt som kommer resultera i plats för 10 000 invånare år 2025. Byggnationen av bostäder och infrastruktur är igång.

Bostäder

Bostäder finns i princip inom hela Vega, med undantag av den mest centrala delen. Just nu är det i huvudsak av villor med inslag av mindre områden med grupphus, men framöver kommer det finnas fler flerbostadshus.

Skola, barn- och äldreomsorg

Här finns en F-2 skola samt en förskola i norra Vega samt lägenheter för gruppboende i Söderbypark.

Kommunikationer

Det finns direktbuss till Gullmarsplan och busslinje till Farsta. Anslutningslinjer till pendeltåg i Haninge Centrum och Skogås. Restiden med direktbuss till Gullmarsplan cirka 15 minuter. Buss och tåg till Stockholm tar 45 minuter och bil 20 minuter.

Rekreation och fritid

Vega gränsar till Drevviken. Där kan man bada och vintertid finns goda möjligheter till skridskoåkning. Utanför Vega, i söder, ligger Rudans friluftsområde.

Den nya stadsdelen Vega

När Vega är färdigbyggt kommer området att rymma 3 000 bostäder, förskolor, skolor, service för boende och besökare och pendeltågsstation. Stadsdelen Vega ska knytas samman med övriga delar av Haninge genom pendeltåg, bilvägar, cykel- och gångstråk. En trafikplats ska ansluta till väg 73. Arbetet beräknas vara klart till största del 2020, men redan nu är de första husen på plats och inflyttning har startat.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2016