Lillcentrum Söderbymalm 3:337 m.fl.

Fotograf: Haninge kommun

Kommunstyrelsen gav 2017-03-27 Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:337. Området omfattar ett antal bostadskvarter som ägs av Stena fastigheter i anslutning till Handens tidigare centrum, ”Lillcentrum”.

Syftet med detaljplanen är att pröva omfattning och utformning av förtätning av området kring Lillcentrum i centrala Handen med bostäder, handel och förskolor, relaterat till ambitionen att utveckla en attraktiv regional stadskärna och samtidigt beakta boendes krav, miljö- och klimatmål samt områdets kulturhistoriska värden.

Samråd är planerat till våren 2018

Protokoll planuppdrag

PLANSKEDE

Uppdrag: 27 mars 2017
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2018