Psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om olika typer av stöd.

Du kan ansöka om:

 • Boendestöd
 • Kontaktperson
 • Boende med särskild service
 • Stödboende
 • Hemtjänst

Så gör du din ansökan:

 1. Ring mottagningen för socialpsykiatri. När du ringer oss får du prata med en handläggare. Du har då möjlighet att ställa frågor och ansöka om insatser. Du kan göra din ansökan direkt under samtalet eller skicka in en skriftlig ansökan.

 2. När vi kontrollerat din ansökan kommer en biståndshandläggare att boka in ett möte med dig för att utreda vad för stöd du är i behov av. Du kommer att behöva lämna in läkarunderlag som styrker:
  - Långvarig psykiatrisk funktionsnedsättning
  - På vilket sätt din långvariga psykiatriska funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag

 3. Din handläggare skriver sedan en utredning baserat på dina underlag och på din situation. Utredningen kommer mynna ut i en bedömning om vilken typ av insats du är i behov av.

 4. När du blivit beviljad en insats kontaktas du av en samordnare.

Senast uppdaterad: 20 september 2021