Psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och önskar stöd från kommunen ska du kontakta socialpsykiatriska enheten.

När du kontaktat oss bokar vi ett möte, där du får berätta om dina behov och mer information om de insatser som erbjuds och vilka lagar som styr. Vid mötet får du du göra en ansökan, antingen på en gång eller så får du en ansökningsblankett med dig

Insatser du kan ansöka om

  • Boendestöd och hemtjänst
  • Kontaktperson
  • Sysselsättning
  • Särskilt boende

Efter ansökan

Efter att vi fått din ansökan kommer du att få träffa en biståndshandläggare. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för ditt biståndsbeslut. Alla behovsprövningar är individuella och dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete.

Om du blir beviljad insatser kommer handläggaren att samarbeta med dig och de som utför insatserna för att stödet ska bli så bra som möjligt.

All personal har tystnadsplikt.

Avslag och överklagan

Om du helt eller delvis får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet, och behöver du så får du hjälp med det.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019