Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp är det sällan kommunen som du ska kontakta. Här nedan finns kontaktuppgifter för olika akuta situationer.

SOS alarm

När du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp av polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, giftinformation eller jourhavande läkare: Öppet dygnet runt.

Telefon: 112


Socialjouren

Du som bor i Haninge kan få råd och stöd vid akuta sociala problem både på och utanför kontorstid. Kontaktinformation hittar du här på sidan.

Socialjouren arbetar med:

  • barn och ungdomar som far illa
  • insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd samt skyddat boende
  • akut behov av logi
  • insatser för missbrukare samt rådgivning både till missbrukare och anhöriga
  • råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • upplysning och rådgivning i sociala frågor t ex vid separation eller vårdnadstvist

Akut psykiatrisk hjälp för barn

Om du är under 18 år kan du under dagtid vända dig till barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) öppenvårdmottagning i Handen. 

Prima barn i Haninge 08-410 60 700
Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning 08-616 69 00


Maria Ungdom

Maria Ungdom är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och droger. Ring dygnet runt till telefonnummer 08-123 474 10.


Akut psykiatrisk hjälp för vuxna

Vid akuta psykiatriska problem kan du få hjälp av den psykiatriska öppenvården WeMind 08-518 019 00.

WeMind


Sjukvårdsrådgivningen 1177

Du kan ringa 1177 för att få råd om vård, de har öppet hela dygnet.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2020