Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Modersmålsstöd i romani

I dagsläget finns ett romskt föräldranätverk som funkar som en bro mellan grundskolan, romska elever och vårdnadshavare.

Detta nätverk behöver utvecklas för att även nå vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern. Det långsiktiga syftet med insatsen är att öka förtroendet och bygga relationer mellan romska vårdnadshavare och kommunens olika verksamheter framför allt med inriktning förskola och skola. En väg för att skapa trygghet är att aktivt främja språk och kultur. Eftersom vårdnadshavare i dagsläget inte är bekväma med att lämna sina barn i förskola planeras språkstödjande aktiviteter utanför skoltid Aktiviteten kan vara språkövningar i hemmet men även gemensamma språkfrämjande aktiviteter som stärker den romska identitet. 

Vuxna romer med barn i grund- och förskoleålder gör liksom många andra romer, döljer sin identitet. Trygghet upplevs oftast närmast den egna familjen. Kvinnor har stannat hemma för att ta hand om de äldre och barnen vilket bidragit till att många står utanför arbetsmarknad och sysselsättning. Det är en situation som många vill bryta eftersom den här målgruppen ofta har genomgången grundskola, eventuellt gymnasium, behärskar språken och själva önskar att bidra till familjens försörjning.

 

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2023