Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Romernas organisation

Romers delaktighet och inflytande

 

Tidigare hade den romska föreningen informella och ostrukturerade möten och samråd med tjänstepersoner och politiker i kommunen. Idag är det mer formaliserat och strukturerat. Representanter till romska rådet väljs vid ett öppet möte vart annat år. Flera olika romska grupper är representerade och de är nödvändigtvis inte föreningsaktiva. Dessa representanter ingår i dialogmöten med förvaltningskontakter enligt det som kallas Haningemodellen. Mötena är regelbundna och romerna är själva med och påverkar agendan. I modellen finns årlig uppföljning och utvärdering inbyggd. Arbetet med modellen har precis börjat och en första uppföljning/utvärdering beräknas till hösten 2020. Dock görs en löpande uppföljning till politiska samrådsgruppen om vilka dialogmöten som genomförts och vilka frågor som är viktiga och aktuella för tillfället. På så sätt sker inflytande och delaktighet åt båda håll.

Politisk förankring


I Haninge kommun har det sedan 2010 funnits ett politiskt tillsatt rådgivande organ, samrådsgruppen för förvaltningsområdet för finska vars uppdrag är att leda och följa upp arbetet med nationella minoriteter. Samrådsgruppen tog del av den rapport som gjordes i samband med en behovsinventering hos romer boendes i Haninge kommun. Det rådde en bred politisk enighet om att det påbörjade arbetet i Haninge kommun för romsk inkludering skulle fortsätta och utvecklas vidare. Fyra gånger om året kallar samrådsgruppen till öppna samråd. Samrådsgruppen har de senaste åren utvecklats till att ta ett bredare och mer övergripande tag om minoritetsfrågorna i kommunen. Romer har varit representerade under dessa möten. Nu senast i november 2019 då kommunen hade samråd om det kommande minoritetspolitiska programmet. För att hålla sig ajour med vilka romska frågor som är aktuella följer samrådsgruppen löpande upp de dialogmöten som ska hållas under ett verksamhetsår.

 

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juli 2020