Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Romsk inkludering

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Regeringen har beslutat om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-diskriminering.

Strategin är baserad på förslagen i Delegationen för romska frågors slutbetänkande (SOU 2010:55). Den utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Det övergripande målet för den tjugoåriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom.

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera områden:

• utbildning

• arbete

• bostad

• hälsa, social omsorg och trygghet

• kultur och språk

• civilsamhällets organisering

 

Romsk inkludering i Haninge kommun

Under perioden 2016-2020 har Haninge kommun varit en utvecklingskommun för romsk inkludering. Målet med arbetet har varit att hitta strategier, metoder och arbetsformer för implementering av regeringens strategi. Romsk delaktighet och romsk inflytande är helt avgörande för att lyckas med romsk inkludering. Sedan 2015 har en person med romsk språk- och kulturkompetens varit anställd i kommunen för att processleda och samordna arbetet. Den romska gruppen i Haninge har visat ett starkt intresse för att vara en utvecklingskommun. Idag finns det bland annat ett romskråd, ett föräldranätverk och ett nära samarbete och dialog med den romska kulturföreningen i kommunen. För att läsa mer om Haninges arbete och olika insatser följ länkarna nedan. Samordnaren för romsk inkludering i kommunen heter Gregor Kwiek. Har du synpunkter eller idéer så hittar du kontaktuppgifter i boxen uppe till höger.

Länkar till kommunens insatser

Informationsinsatser 

Romernas organisation

Hälsa

Äldre romer

Föräldranätverket

 

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 mars 2023