Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förvaltningsområde för finska språket

Sedan 1 januari 2010 är Haninge kommun ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan du som vill, använda finska språket i din kontakt med kommunen.

Barn med såpbubblor. Foto: Esa Lähteenmäki/Mostphotos

Alla minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att vi har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.

Utvecklingen av det finska förvaltningsområdet sker genom samråd och dialog med den sverigefinska minoriteten i Haninge. Minoritetssamordnaren är den som ansvarar för arbetet inom ramen för det finska förvaltningsområdet Haninge kommun. Har du synpunkter eller idéer hittar du kontaktuppgifter till kommunens minoritetssamordnare längre ner på sidan.

Förvaltningsområde för finska

Förvaltningsområde för finska innebär bland annat att du har rätt att:

  • Använda finska i din kontakt med kommunen. Du har rätt att få både skriftlig och muntlig information på finska.
  • Få barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska
  • Få modersmålsundervisning på finska, även som nybörjare som inte talar språket alls.
  • Få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.
  • Du hittar information på finska genom att följa länken: haninge.se/suomeksi

Hemsida och informationstidning

Kommunens finskspråkiga webbsida är en omfattande informationssajt som innehåller mycket av den information som finns på den svenskspråkiga sajten. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av en tvåspråkig webbredaktör. Ca 3 gånger om året utkommer en informationstidning, "Om Haningesta suomeksi" med aktualiteter som berör det finska förvaltningsområdet och Haninge kommuns sverigefinländare. Samtliga utkomna nummer hittar du längre ned på sidan. 

Barnomsorg

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska enligt lag främjas särskilt. Haninge kommun erbjuder barnomsorg på finska på förskolan Kantele, som ligger intill Vikingaskolan i Handen. Kantele har två finskspråkiga avdelningar för barn i åldern 1-5 år.

Du som är vårdnadshavare och önskar plats för dina barn i förskoleverksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, ska erbjudas detta.

Finskspråkiga förskoleavdelningarna Kantele

Grundskola

Sedan 2016 har Vikingaskolan sverigefinska klasser. Det innebär att en del av eleverna i klasserna har finska som modersmål och får undervisning på både finska och svenska.

Vikingaskolans sverigefinska klasser

Utökad rätt till modersmålsundervisning

En elev som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning – även om eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk. Antalet elever behöver inte heller vara minst fem, utan kan vara färre.

Äldreomsorg

Kommunen ska även erbjuda service och omvårdnad inom äldreomsorgen, där hela eller väsentlig del av verksamhetens personal behärskar finska och beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad. 

Telefonservice på finska 

Om du har frågor om äldreomsorg och seniorverksamhet i Haninge kommun kan du ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37

infofinska@haninge.se

Telefontider: Tisdag kl 13-15 och onsdag kl 9-11

Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Träffpunkter på finska 

På kommunens träffpunkter för äldre erbjuds aktiviteter och gemenskap tillsammans med andra seniorer. Vi har också träffpunktsaktiviteter på finska för Haninges seniorer.

Läs mer om träffpunkter på finska

Politisk samrådsgrupp

Samråd för nationella minoriteter är ett politisk beslutat rådgivande organ i kommunen. Politiska representanter väljs varje ny mandatperiod för respektive parti. Samrådet har som uppgift att samordna verksamheten kring frågor som berör bland annat förvaltningsområdet och som har med minoritetsspråket finska att göra samt att hålla minst fyra möten per år med de nationella minoriteterna i kommunen. Samrådsmötena är öppna för alla haningebor som identifierar sig med att tillhöra någon av de nationella minoriteterna och du bjuds in att diskutera relevanta och principiella frågor som har med dessa att göra.

Läs mer om samrådet

Kontakt

Marie-Louise Ackalin
Minoritetssamordnare
marie-louise.ackalin@haninge.se

Martin von Pfaler
Finskspråkig webbredaktör
martin.vonpfaler@haninge.se

Informationstidningen Om Haningesta suomeksi

Om Haningesta suomeksi heter en informationstidning riktad till finskspråkiga i kommunen. Tidningen utkommer med två till tre nummer per år.

Här kan du ladda ner de senaste numren av tidningen i pdf-format.Senast uppdaterad: 8 juni 2023