Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Zhanipe si zor

Under 2023 har man satsat på området barn och äldre omsorg. Med att skapa förutsättningar genom satsningar där romer kan vända sig till kommunen gällande barn och omsorg har fler romska kvinnor möjlighet till att utbilda sig eller arbeta med att det oftast så att det de som ansvarar för dessa frågor annars.

Satsningen Zhanipe si zor begränsar sig inte till enda till kvinnor utan mot romer i kommunen allmänt med att alla kön och åldersgrupper måste förstärkas så att allas positioner kan vara mer delaktiga i samhället. Syftet med satsning är att sprida kunskap bland romer och kommunen i utbildnings och arbetsmarknadsfrågor så att romer kan ha tillgång till samma möjligheter som andra i dessa frågor.

När det gäller det romska gruppen, och speciellt romska kvinnor, det har visats sig att en del har svårigheter inte bara med att skriva CV till exempel, utan dem vet inte ens vad en CV är för något. Därför krävs det kunskapsförhöjning bland gruppen inom hur systemet funkar i arbetssökning samt utbildning (både genom fysisk träffar och digitala former).

Åt andra sidan kommunala instanser som arbetsmarknadsenheten och navigatorcentrum (liknar jobbtorget på andra kommuner) samt team navigator (instans för Studie- och yrkesvägledning) också är behov av kunskap om den romska gruppens omständigheter för att bättre kunna stödja gruppen. Med att skapa en enkelt material i video form kan man informera dessa instanser om romernas behov där nyanställda kan också vända sig. Genom kunskapsförhöjning bland båda grupper då för romer och kommunen bättre förutsättningar till att främja romsk inkludering.

Projektet Zhanipe si zor (Kunskap är makt) är ett projekt i samarbete med Romsk kulturförening och Romsk pensionärs- och stödföreningen. Dessa två föreningar har skapat en Facebooks webbsida med information riktade till romer och tjänstemän på Haninge kommun. 

Nedanför finns det länkar till föreläsning om romer och tipsmaterial om hur man kan arbeta mer effektivt mot den romska gruppen. Föreläsning om den romska kulturen visar hur utanförskap påverkad den romska kulturen och det viktigt att man för en inblick i den delen av den romska historia för att kunna bättre bemöta romer. 

Till förläsning om hur den romska kulturen har utecklats genom historien 

Senast uppdaterad: 20 maj 2024