Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samråd och dialog för nationella minoriteter

Alla kommuner ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. Särskilt barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska beaktas.

Politiska samrådsgruppen för nationella minoriteter. Politiska samrådsgruppen för nationella minoriteter. Foto: Martin von Pfaler

Haninge kommun har en modell för att genomföra strukturerade samråd och dialoger på såväl politisk- som på förvaltningsnivå.

Samråd för nationella minoriteter (tidigare samrådet för finskt förvaltningsområde) är ett politisk beslutat rådgivande organ i kommunen. Politiska representanter väljs varje ny mandatperiod för respektive parti. Samrådet har som uppgift att samordna verksamheten kring frågor som berör de nationella minoriteterna och som har med de nationella minoritetsspråken att göra, samt hålla minst fyra möten per år med de nationella minoriteterna i kommunen.

Två av fyra samrådsmöten är öppna för alla haningebor som identifierar sig som tillhörande någon av de nationella minoriteterna. Till övriga möten inbjuds endast en specifik minoritetsgrupp. För närvarande hålls sådana specifika möten för den sverigefinska respektive den romska minoriteten. Dessa möten kan utökas om intresse och behov finns från någon av de övriga nationella minoriteterna.

Information om när och var mötena hålls finns på våra finskspråkiga sidor (se länk nedan). Kallelser publiceras även i bland annat lokaltidningen Mitti i Haninge.

Samrådets politiker under mandatperioden 2023-2026

Under innevarande mandatperiod består samrådsgruppen av följande förtroendevalda ledamöter:

 • Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (ordförande)
 • Nicole Forslund (L)
 • Hans Andersson (KD)
 • Lars Christer Lundmark (SD)
 • Marja Väisänen (S)
 • Eylem Sütcü (V)
 • Ata-Han Keskiner (C)

Mötestider 2024

Samrådet träffas normalt fyra gånger per år. På mötena är du som identifierar dig som tillhörande någon av de fem 

Samrådet träffas normalt fyra gånger per år. På mötena är du som identifierar dig som tillhörande någon av de fem nationella minoriteterna och bor i Haninge välkommen att ta upp egna frågor. Samråd nationella minoriteterna och bor i Haninge välkommen att ta upp egna frågor. Samrådsmötena äger rum kl. 17.00-19.00. 

 • 22 februari (sverigefinnar)
 • 16 maj (alla nationella minoriteter)
 • 19 september (sverigefinnar)
 • 28 november (romer)

Separat kallelse publiceras på Haninge kommuns hemsida inför respektive möte. Möteslokal meddelas i kallelsen.

Dialoggrupper med förvaltningar

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, social- och äldreförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har utsett förvaltningskontakter för att ingå i dialoggrupper tillsammans med representanter från de nationella minoriteterna. Modellen gäller för samtliga fem nationella minoriteter. Dialog kan ske med respektive förvaltning eller förvaltningsgemensamt. Representanter från minoritetsgrupperna väljs inom respektive minoritet och i samarbete med minoritetssamordnare i kommunen.

Dialoger hålls minst två gånger per år i syfte att kartlägga viktiga frågor och behov hos minoritetsgrupperna och vad som bör prioriteras samt för att ge möjlighet till uppföljning av minoritetsarbetet.

Förvaltningskontakter

Social- och äldreförvaltningen

Marianne Zetherlund
Utredare/jurist
08-606 51 55
marianne.zetherlund@haninge.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kristina Nyman
Kultursamordnare
08-606 74 48
kristina.nyman@haninge.se

Monica Winiger
Bibliotekarie
08-606 87 83
monica.winiger@haninge.se

Utbildningsförvaltningen

Helen Norén
Grundskolechef
08-606 88 07
helen.forsstromnoren@haninge.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Marie-Louise Ackalin
Minoritetssamordnare
08-606 80 29
marie-louise.ackalin@haninge.se

Jenny Tornmalm
HR-Konsult
08-606 9617
jenny.tornmalm@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 april 2024