Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hälsa

Under år 2017 blev Romano Pasos Research Centre beviljad medel från MUCF för hälsoprojektet "Inkluderande hälsovård för romer".

Syftet med projektet var att ta reda på vilka frågor som var vanligast bland romer när det gäller hälsofrågor. Två projektledare samlade information och svar på dessa frågor. Efter det sammanställda resultatet visar det sig att deltagarna hade fått mer kunskap och större insikt i allmän hälsa och om rättigheter i vården än vad de hade före projektets början. Frågorna och svaren redigerades till ett videoklipp på kommunens hemsida. På så sätt får en större romsk publik möjlighet att ta del av samma information. Videon är på Romani och är textad till svenska. Ytterligare en video skapades denna gång riktad till personer som arbetar inom hälsosektorn. Även här uppmärksammas de frågor som under mötena lyfts av den romska gruppen. 

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2023