Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Föräldranätverket

Föräldranätverket uppstod då det uppdagades en del svårigheter och utmaningar i en skola där det går många romska elever. Nätverket på skolan fungerar som en bro mellan föräldrar och skola och situationen har förändrats positivt för alla parter.

Föräldranätverket är ett stort stöd för romska föräldrar och barn. Förutom att föräldrar delar kunskaper och stödjer varandra i olika frågor skapas en kontakt med rektorer och lärare med öppen dialog som i sin tur leder till ökad tydlighet och förståelse för varandra. Romska föräldrar upplever en högre status för sina frågor i kontakten med skolan. På sikt kommer detta leda till att fler romska barn får en tryggare skolgång och att fler också går ut med slutbetyg.

Samarbete mellan kommunen och föräldranätverket

Ett ständigt pågående arbetet är kunskapsspridning. Genom utbildningar, seminarier och föreläsningar har politiker, tjänstepersoner, lärare och elever nåtts av föredrag om romer och romsk inkludering. Det minoritetspolitiska programmet kommer också leda till att allt fler får ökad kunskap och kännedom om nationella minoriteter. Tillsammans med kommunen har föräldranätverket satt igång kunskapsspridning om den romska nationella minoritet till skolor i kommunen. 

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2023