Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Informationsinsatser

På Haninge kommun arbetar vi med olika aktiviteter för att förstärka det romska samhället. Bland aktiviteterna ingår träffar och utbildningsinsatser, riktade både till de romer som bor i Haninge kommun och tjänstemännen på kommunen.

Vårt Intranäts sidor om romsk inkludering innehåller främst information som riktas till tjänstemännen på kommunen. Vi tror starkt på kunskapshöjande insatser som i form av fysiska träffar, digitala föreläsningar och digitala skrifter är ett bra sätt att informera kommunens tjänstemän om den romska nationella minoriteten.

Många romer i kommunen döljer sin romska identitet. Det finns en stark rädsla för att utsättas för diskriminering om man går ut med sin identitet offentligt. Genom att ge tjänstemännen mer kunskap om romernas situation, kan de enklare hantera kontakten med romerna och även ge dem den trygghet de behöver för att de ska kunna identifiera sig med sitt romska ursprung.

Det finns också informationssidor riktade mot romer på Haninge.se. Sidorna handlar om vilka tjänster kommunen erbjuder sina medborgare och hur man går till väga för att söka mer information. Med att arbeta mot båda grupper med informationsinsatser kan man minska gapet mellan dessa två. 

Vi har också spelat in ett antal föreläsningar med information om romernas historia och situation samt om hur vi arbetar för att lösa de problem som finns. Föreläsningarna finns tillgängliga för alla tjänstemän i kommunen. Vi har också arbetat fram informationssidor specifikt för vissa förvaltningar i kommunen.

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2023