Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges minoritetspolitiska program

Haninges minoritetspolitiska program är ett styrdokument som ger en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella minoriteters rättigheter.

Vähemmistöpoliittinen ohjelma Vähemmistöpoliittinen ohjelma Foto: Haningen kunta

Haninge kommuns minoritetspolitiska program bidrar till en förstärkning av och kompetenshöjning i kommunens arbete genom att tydliggöra rättigheter, samordning, ansvar, uppföljning och utvärdering. Det ska vara till stöd och ge vägledning för alla anställda och förtroendevalda i kommunen. Det utgör underlag i verksamhetsplanering och gäller för alla kommunens verksamheter och bolag.

Sveriges riksdag fattade år 2000 beslutet om en anslutning till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (SÖ 2000:3).

Senast uppdaterad: 14 september 2022