Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldreomsorg

Målgruppen äldre romer har sina kontinuerliga träffar men behöver stöd att organisera sig.

Gemensamt för många äldre romer är att de förutom svårigheter med det svenska språket har en bristfällig skolgång vilket innebär att vissa varken läser eller skriver. De befinner sig utanför samhällets stöd och service och är i hög grad beroende av omsorg och stöd från den egna familjen och andra släktingar. De känner heller inte till/vågar inte hävda eller ta del av sina rättigheter.

Romsk pensionärsförening:
Genom en förening skapas förutsättningar för att organisera romer där de under trygga former kan hjälpa och stödja varandra i frågor som rör äldrefrågor. Med stöd av projektledaren startas och etableras föreningen. Projektledaren bistår med en lärprocess kring löpande styrelse- och föreningsarbete, bidragsansökningar och rapportering. För att förbättra inkludering leder projektledaren och brobyggare kunskapshöjande insatser riktade till medlemmar där de kan få kännedom om hur kommunen fungerar, vilken service som finns att tillgå samt bidrar till att romer i högre grad tar del av sina rättigheter som nationella minoritet. Brobyggaren ska också fungera som en länk mellan äldre romer och kommunen och kunna bistå med praktiskt stöd i frågor som att söka omsorg eller vid annan kontakt med kommunen. På så sätt skapas förutsättningar för kommunen att i högre grad komma i kontakt med och få ökad kännedom om behoven hos den romska gruppen.

Kontakt

Gregor Kwiek
Samordnare för romsk inkludering
08-606 71 32
gregor.kwiek@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2023